Tapio Aunio on ostanut Yudo Nordic Oy / Oinonen Tooling koko osakekannan 31.8.2017 päivätyllä kaupalla Timo Oinoselta ja Birgitta Hendrell-Oinoselta. Lue lisää.. 

 

Tuotteet

Analyysi ja simulointitekniikka

MAPS-3D (Mold Analysis and Plastics Solutions) on Etelä-Korealaisen VM Techin alunperin Samsungille kehittämä CAE ohjelma.

Olematta tiedemies MAPS-3D ohjelman avulla suoritatte tieteellisellä tarkkuudella tuotteen ja muotin analysoinnin. MAPS-3D simuloi ruiskupuristustapahtuman täyttymisestä jälkipaineeseen, jäähdytyksen toimivuudesta kappaleen vääntymiin. Ohjelma laskee prosessin täysin solidina etenevässä muoviraaka-aineessa, kolmiulotteisesti, ei pintoina. Myös lujitekuitujen orientoituminen paljastetaan. Samoin yhtymäsaumat ja kuumakaasukeskittymät. 

Exventys on ranskalainen tuotekehitysyritys ja konsultti. Exventys toteuttaa ideanne tuotteistamiseen saakka nopeasti ilman arvailua lopputuloksen toimivuudesta. Tai valmistustavasta.
 
Hankkiudu  eroon kokemusperäisestä ja antiikkisesta yritys-erehdys-menetelmästä. Exventys toteuttaa tuotteen optimoinnin  nykyaikaisesti käyttämällä parhaita CAE analyysiohjelmistoja sellaisia kuin Ansys

Ottakaa meihin yhteyttä päästäksenne osalliseksi tieteen tarjoamista apuvälineistä.

UUTISET