Tapio Aunio on ostanut Yudo Nordic Oy / Oinonen Tooling koko osakekannan 31.8.2017 päivätyllä kaupalla Timo Oinoselta ja Birgitta Hendrell-Oinoselta. Lue lisää.. 

 

NC-vääntömoottorit - Suoravetovääntömootorit CNC-koneisiin

Tuotekuva
Tuotekuva
Suoravetovääntömootorit CNC-koneisiin
Tutustu oheisilla päämiehemme CyTec Systemsin sivuilla NC-moottoreihin, periaatteisinn ja argumentteihin. Hakupalkissa kohta Torquemotors vie oikeaan kohtaan sivuilla.
 
Teidänkin uuteen työ- tai työstökoneeseen voidaan valmistaa ja liittää toimilaitteeksi ja voimanlähteeksi huipputekniikka oleva CyTecin suoravetomoottori. Sitä ohjaatte parhailla CNC-ohjausjärjestelmillä ja saavutatte käsittämättömän suuren pörähdys- ja paikotustarkkuuden.

Ottakaa yhteyttä projektien käynnistämiseksi.  

UUTISET